PZOZ Gdynia
Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
ul. Chrzanowskiego 3/5
81-338 Gdynia
Centrala:

+48 58 620 60 71

Rejestracja ogólna:

+48 58 620 49 55 | + 48 58 329 08 05

Karta oceny satysfakcji pacjenta

Karta oceny satysfakcji Pacjenta
Szanowni Państwo!
Pragniemy poznać Państwa opinię na temat świadczonych przez nas usług medycznych. Zapewniamy, że
ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystywane wyłącznie do podniesienia standardu
oferowanych Państwu usług. Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za odpowiedź na poniższe pytania.

Ocena w skali od 0 do 5, gdzie 5 jest oceną najwyższą.
Wypełnioną ankietę proszę wrzucić do skrzynki z napisem ANKIETY.
Pragniemy poznać Państwa opinię na temat świadczonych przez nas usług medycznych. Zapewniamy, że
ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystywane wyłącznie do podniesienia standardu
oferowanych Państwu usług. Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za odpowiedź na poniższe pytania.

Ocena w skali od 0 do 5, gdzie 5 jest oceną najwyższą.
Wypełnioną ankietę proszę wrzucić do skrzynki z napisem ANKIETY.

REJESTRACJA
Jak, w skali 0-5 ocenia Pani/Pan poziom obsługi pacjenta w rejestracji?

1. Kontakt telefoniczny z przychodnią

Uwagi...

2. Sprawność obsługi

Uwagi...

3. Rzetelność uzyskanej informacji

Uwagi...

4. Czas oczekiwania na obsługę

Uwagi...

PIELĘGNIARKI
Jak, w skali 0-5 ocenia Pani/Pan poziom obsługi personelu pielęgniarskiego?

5. Fachowość wykonanej usługi medycznej

Uwagi...

6. Przekaz informacji

Uwagi...

7. Stosunek pielęgniarek do pacjenta

Uwagi...

8. Czas oczekiwania przed gabinetem

Uwagi...

LEKARZE
Jak, w skali 0-5 ocenia Pani/Pan poziom opieki lekarskiej nad pacjentem?

9. Fachowość wykonanej usługi medycznej

Uwagi...

10. Przekaz informacji

Uwagi...

11. Stosunek lekarza do pacjenta

Uwagi...

12. Czas oczekiwania przed gabinetem

Uwagi...

Informacje o osobie ankietowanej
Płeć

Wiek

Wykształcenie

Z jakiej usługi medycznej korzystał(a) dziś Pan(i) w przychodni:

MAPA