PZOZ Gdynia
Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
ul. Chrzanowskiego 3/5
81-338 Gdynia
Centrala:

+48 58 620 60 71

Rejestracja ogólna:

+48 58 620 49 55

POZ

Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje opieką pacjentów przez całą dobę.

  • W godzinach 07:00 – 18:00 udzielamy świadczeń na terenie naszej placówki.
  • W godzinach od 18:00 – 07:00 opiekę ambulatoryjną sprawuje MSPR w Gdyni
    (ul. Żwirki i Wigury, tel. 58 660 22 05, 58 660 22 06, 58 620 00 01)

Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia – zadeklarowanym w naszej przychodni przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego świadczymy usługi medyczne odpłatnie wg aktualnego cennika usług.

Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej:

Badania hematologiczne:
– morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
– płytki krwi,
– retikulocyty,
– odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
– poziom glikozylacji hmoglobiny (HbA1c).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
– sód,
– potas,
– wapń całkowity,
– żelazo,
– stęzenie transferyny,
– mocznik,
– kreatynina,
– glukoza,
– test obciązenia glukozą,
– białko całkowite,
– proteinogram,
– albumina,
– białko C-reaktywne (CRP),
– kwas moczowy,
– cholesterol całkowity,
– cholesterol-HDL,
– cholesterol- LDL,
– triglicerydy (TG)
– bilirubina całkowita,
– bilirubina bezpośrednia,
– fosfotaza alkaliczna (ALP),
– minotransferaza asparaginianowa (AST),
– aminotransferaza alaninowa (ALT),
– gammaglutamylotranspeptydaza (GGT),
– amylaza,
– kinaza kreatynowa (CK),
– fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
– czynnik reumatoidalny (RF),
– miano antystreptolizn O (ASO),
– hormon tyreotropowy (TSH),
– antygen HB-s-AgHBs,
– VDRL.

Badania moczu:

– ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu,
– ilościowe oznaczenie białka,
– ilościowe oznaczenie glukozy,
– ilościowe oznaczenie wapnia,
– ilościowe oznaczenie amylazy.

Badania kału:
– badanie ogólne,
– pasożyty,
– krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:
– wskaźnik protrombinowy (INR),
– czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
– fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:
– posiew moczu z antybiogramem,
– posiew wymazu z gardła,
– ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej

Zdjęcia radiologiczne:
– zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
– zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,
– zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej,
– zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Lekarz POZ może kierować chorych, którzy są pod jego opieką, jedynie na kolonoskopię i gastroskopię. Skierowanie na te badania musi wynikać z procesu leczenia i diagnostyki prowadzonego przez lekarza POZ. Na pozostałe badania, takie jak np. tomografia lub rezonans magnetyczny, kierować mogą jedynie lekarze specjaliści.
MAPA