PZOZ Gdynia
Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
ul. Chrzanowskiego 3/5
81-338 Gdynia
Centrala:

+48 58 620 60 71

Rejestracja ogólna:

+48 58 620 49 55 | + 48 58 329 08 05

POZ

Godziny pracy lekarzy:

PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

<

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Konopko Joanna
07:00 – 14:00 07:00 – 14-00 11:00 – 18:00 07:00 – 14-00 07:00 – 14-00
Data   
Beata
07:30 – 11:30 11:00 – 17:00 07:30 – 11:30 07:30 – 11:30
Kaszyńska-Kiwnik   
Iwona
07:30 – 14:30 07:30 – 14:30 11:00 – 18:00 07:30 – 14:30 07:30 – 14:30
Lorenc-Cerlińska   
Danuta
07:30 – 14:30 07:30 – 14:30 07:30 – 14:30 11:00 – 18:00 07:30 – 14:30
Wajda   
Dariusz
10:30 – 18:00 07:00 – 13:30 07:00 – 14:00 07:00 – 14:00 07:00 – 14:00

Nowi pacjenci mogą składać deklaracje wyboru lekarza POZ do lek. Konopko Joanny.

 

 

Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje opieką pacjentów przez całą dobę.

  • W godzinach 07:00 – 18:00 udzielamy świadczeń na terenie naszej placówki.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA od 1 października 2017r.

OD 1 PAŹDZIERNIKA obowiązuje nowy wykaz placówek świadczących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

W związku z utworzeniem tzw. sieci szpitali NFZ wprowadza nowy wykaz placówek świadczących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Obowiązuje on od 1 października od godz. 8.00. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Placówki realizujące nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w Gdyni:

  • Szpitale Pomorskie w Gdyni, ul. Białowieska 1, Gdynia, (58) 726 09 39
  • Szpitale Pomorskie w Gdyni, ul. Wójta Radtkiego 1, Gdynia, (58) 726 09 39
  • Szpitale Pomorskie w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia, (58) 726 09 39

Szczegółowy wykaz placówek na stronie www.nfz-gdańsk.pl

 

Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia – zadeklarowanym w naszej przychodni przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego świadczymy usługi medyczne odpłatnie wg aktualnego cennika usług.

Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej:

Badania hematologiczne:
– morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
– płytki krwi,
– retikulocyty,
– odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
– poziom glikozylacji hmoglobiny (HbA1c).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
– sód,
– potas,
– wapń całkowity,
– żelazo,
– stęzenie transferyny,
– mocznik,
– kreatynina,
– glukoza,
– test obciązenia glukozą,
– białko całkowite,
– proteinogram,
– albumina,
– białko C-reaktywne (CRP),
– kwas moczowy,
– cholesterol całkowity,
– cholesterol-HDL,
– cholesterol- LDL,
– triglicerydy (TG)
– bilirubina całkowita,
– bilirubina bezpośrednia,
– fosfotaza alkaliczna (ALP),
– minotransferaza asparaginianowa (AST),
– aminotransferaza alaninowa (ALT),
– gammaglutamylotranspeptydaza (GGT),
– amylaza,
– kinaza kreatynowa (CK),
– fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
– czynnik reumatoidalny (RF),
– miano antystreptolizn O (ASO),
– hormon tyreotropowy (TSH),
– antygen HB-s-AgHBs,
– VDRL.

Badania moczu:

– ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu,
– ilościowe oznaczenie białka,
– ilościowe oznaczenie glukozy,
– ilościowe oznaczenie wapnia,
– ilościowe oznaczenie amylazy.

Badania kału:
– badanie ogólne,
– pasożyty,
– krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:
– wskaźnik protrombinowy (INR),
– czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
– fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:
– posiew moczu z antybiogramem,
– posiew wymazu z gardła,
– ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej

Zdjęcia radiologiczne:
– zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
– zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,
– zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej,
– zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Lekarz POZ może kierować chorych, którzy są pod jego opieką, jedynie na kolonoskopię i gastroskopię. Skierowanie na te badania musi wynikać z procesu leczenia i diagnostyki prowadzonego przez lekarza POZ. Na pozostałe badania, takie jak np. tomografia lub rezonans magnetyczny, kierować mogą jedynie lekarze specjaliści.
MAPA