PZOZ Gdynia
Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
ul. Chrzanowskiego 3/5
81-338 Gdynia
Centrala:

+48 58 620 60 71

Rejestracja ogólna:

+48 58 620 49 55 | + 48 58 329 08 05

Medycyna pracy

Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. oferuje wykonywanie badań profilaktycznych – wstępnych, okresowych, kontrolnych i specjalistycznych zgodnie z przepisami art. 229 par. 1 i par. 5 Kodeksu Pracy oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 229 par. 6 Kodeksu Pracy i Rozporządzenia Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.).

Badania wykonywane są w budynku PZOZ w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 3/5 do którego istnieją dogodne połączenia środkami komunikacji miejskiej (linie autobusowe 119,133).

Poradnie medycyny pracy czynne są codziennie w godzinach od 07:00 – 14:00.

Pracownik zgłaszający się na badania profilaktyczne powinien posiadać skierowanie z zakładu pracy.

Badanie profilaktyczne obejmuje wykonanie:

  • badanie laboratoryjne (krew, mocz) – zakres w zależności od narażeń występujących na stanowisku pracy,
  • duże zdjęcie płuc,
  • konsultacje lekarzy specjalistów – w zależności od narażeń występujących na stanowisku pracy,
  • badanie lekarza profilaktyka zakończone wydaniem zaświadczenia o zdolności do pracy.

Badania profilaktyczne wykonywane są w naszej Przychodni w sposób profesjonalny w ciągu 1 – 2 dni.

W ramach badań profilaktycznych wykonujemy również:

  • świadectwa zdrowia dla marynarzy,
  • badania kierowców i kandydatów na kierowców,
  • badania osób pracujących z bronią.
  • badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Zapraszamy zakłady pracy do nawiązania współpracy w dziedzinie opieki profilaktycznej nad swoimi pracownikami.

Tel. kontaktowy: + 48 58 620 05 57 lub +48 58 620 60 71 wew. 144    p. Mariola Garlacz
adres e-mail: umowy@portowy.com.pl

Godziny pracy lekarzy:

PORADNIE MEDYCYNY PRACY I PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Bugała
Elżbieta
07:00 – 13:00 07:00 – 13:30 07:00 – 12:00
Data   
Beata
07:00 – 10:00 14:00 – 18:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00
Kaszyńska-Kiwnik   
Iwona
07:30 – 14:30 07:30 – 14:30 11:00 – 18:00 07:30 – 14:30 07:30 – 14:30
Konopko Joanna 07:00 – 14:00 07:00 – 14:00 11:00 – 18:00 07:00 – 14:00 07:00 – 14:00
Staszewska Dorota 07:00 – 14:00 07:00 – 14:00 07:00 – 14:00 11:00 – 18:00 07:00 – 14:00
Wajda   
Dariusz
10:30 – 18:00 07:00 – 13:30 07:00 – 14:00 07:00 – 14:00 07:00 – 14:00
MAPA