PZOZ Gdynia
Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
ul. Chrzanowskiego 3/5
81-338 Gdynia
Centrala:

+48 58 620 60 71

Rejestracja ogólna:

+48 58 620 49 55 | + 48 58 329 08 05

Laboratorium

tel. 58 620 60 71 wew. 123

e-mail: laboratorium@portowy.com.pl

Godziny pracy:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Laboratorium    07:00 – 14:00 07:00 – 14:00 07:00 – 14:00 07:00 – 14:00 07:00 – 14:00
Pobieranie   
krwi
07:15 – 09:00 07:15 – 09:00 07:15 – 09:00 07:15 – 09:00 07:15 – 09:00
Wyniki badań laboratoryjnych ( z wyjątkiem badań wysyłkowych) są od odbioru tego samego dnia:
  1. Pacjenci płatni:
  • Od 12:00 do 14:00 w rejestracji laboratorium
  • Po godzinie 14:00 w rejestracji ogólnej po wcześniejszym ustaleniu
  • Wyniki badań wykonywane do świadectwa morskiego nie są zanoszone po 14:00 do rejestracji ogólnej
  1. Pacjenci ze skierowaniem:
  • NFZ – następnego dnia w godzinach pracy pielęgniarki przy lekarzu wystawiającym skierowanie
  • Medycyny Pracy – u pielęgniarki wydającej skierowanie w dniu badania po godz. 12:00
  • Od specjalistów – w rejestracji ogólnej na parterze następnego dnia w godzinach 7:00- 17:30.

Prosimy o zgłaszanie się na badania z moczem w pojemniczku – mocz poranny po nocy.

Wykonujemy badania zlecone przez lekarzy lub odpłatne, dla kierowców, dla marynarzy na świadectwa międzynarodowe, badania na obecność narkotyków, alkohol.

Każdy wynik może być wydany w języku angielskim.

LABORATORIUM OFERUJE PROFILE BADAŃ W PROMOCYJNYCH CENACH:
1. Profil ogólny  –  morfologia, OB, mocz, glukoza, lipidogram

2. Profil wątrobowy –  aminotransferazy, fosfataza alkaliczna, bilirubina całkowita, enzym GGTP

3. Profil żółtaczkowy  –  antygen HBsAg, przeciwciała anty – HCV, anty – HAV

4. Profil nerkowy  –  mocz, elektrolity, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, białko całkowite w surowicy

5. Profil trzustkowy –  glukoza, amylaza we krwi i w moczu

6. Profil tarczycowy  –  hormon TSH, tyroksyna wolna fT4, przeciwciała anty – TG, anty – TPO

7. Profil lipidowy  –  cholesterol, trójglicerydy, cholesterol HDL met. bezpośrednią, cholesterol LDL

8. Profil reumatyczny  –  morfologia, OB, białko CRP, czynnik reumatoidalny RF, kwas moczowy  w surowicy

9. Profil kobiety po 40 r.ż. – profil ogólny+wapń, fosforany, magnez, kwas moczowy, hormony: estradiol, FSH, TSH

10. Profil mężczyzny po 40 r.ż.  –  profil ogólny + antygen PSA, fPSA, kwas moczowy, hormon TSH

11. Profil dla kobiety w ciąży  –  morfologia, mocz, glukoza

12. Profil przy antykoncepcji hormonalnej  –  profil wątrobowy, profil lipidowy, czas protrombinowy PT (INR)

 

A oto kilka ważnych dni z kalendarza:

 

MAPA